Historia i Zabytki

Historia i Zabytki

herb_KleszczelHistoria gminy związana jest nierozerwalnie z miastem Kleszczele, którego nazwa pojawiła się w dokumentach już w XV w., a prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1523 r. z przywileju króla Zygmunta Starego. W rozwój miasta, a szczególnie umocnienie religii rzymsko — katolickiej, dużo wysiłku włożyły królowa Bona, żona Zygmunta Starego, oraz królowa Anna, żona Stefana Batorego. W 1581r. miasto otrzymało prawo używania pieczęci z herbem (baranek z chorągiewką oraz napis: SIGILLUM CIVITATIS KLESZCZELOWIENSIS). W czasie I i II wojny światowej w wyniku ewakuacji ludności prawosławnej w głąb Rosji liczba mieszkańców zmalała a miasto uległo zniszczeniom. Jednak już w latach sześćdziesiątych powstało szereg inwestycji: odkryty basen kąpielowy, który po generalnym remoncie funkcjonuje obecnie, remiza strażacka, wodociąg w Kleszczelach oddany do użytku jako jeden z pierwszych w województwie. Miejscowość słynęła w owym czasie z uprawy fasoli, ogórków oraz wyrobów garncarskich. Powstanie w 1990 r. samorządów terytorialnych oraz ponowne nadanie w 1993 r. praw miejskich stworzyły kolejną szansę rozwoju miasta i gminy.


Zabtyki

Gmina posiada wiele walorów przyrodniczych, turystycznych oraz zabytkowych. Są to m. in.: basen otwarty (czynny od lipca do sierpnia ), plac zabaw, 2 zalewy: w Repczycach (ok. 3 km) i Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych w odległości ok 10 km.

Do zabytków architektury i sanktuariów religijnych, które warto zobaczyć należą:

Dobrowoda:

 • Kaplica prawosławna p.w. Św. Paraskiewy,
 • Kapliczka prawosławna, drewniana, I połowa XIX w.,

Kleszczele

 • Kościół p.w. Św. Zygmunta Burgundzkiego z 1907 r., z barokowym wystrojem wnętrza,
 • Cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z ok. 1870 r., z bramą murowaną z kamienia z końca XIX w.,
 • Dzwonnica drewniana z 1709 r., obecnie cerkiew prawosławna pomocnicza p.w. Św. Mikołaja,
 • Dworzec kolejowy drewniany w stylu szwajcarskim z końca XIX w., dwa magazyny murowane z końca XIX w.,

Kośna

 • Cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja z ok. 1870 r., chrzcielnica kamienna z XVIII w.,

Saki

 • Cerkiew prawosławna cmentarna p.w. Św. Dymitra z końca XVIII, rozbudowana w 1959 r.,
 • kapliczka ze źródełkiem — „Krynoczka”, drewniana z XIX w.
 • Prawosławny Monaster Św. Dymitra Sołuńskiego

Zaleszany

  • Dom Zakonny pw. Św. Katarzyny

Charakterystycznym elementem krajobrazu są przydrożne krzyże drewniane lub granitowe ustawione przed każdą miejscowością przy drogach wjazdowych. Inne atrakcje, które zachęcają do odwiedzenia Kleszczel to:

 • Galeria Sławomira Smyka – pracownia rzeźbiarska i galeria ekspozycji przedstawiająca współczesną rzeźbę w drewnie. Główną tematyką prac jest kobieta.
 • Ametystowa Komnata – zawierająca minerały i kamienie szlachetne m. in. z Brazylii, Urugwaju, Madagaskaru. Właścicielem jest ppłk. nawig. inż. Mikołaj Podłaszczyk, który z zawodu jest lotnikiem. W swej kolekcji posiada kilka tysięcy okazów.